Het gebrek aan regenval heeft geleid tot een kleinere olijvenoogst, maar met een goede opbrengst, en er is 4.600 ton olijven geoogst, waarvan 1.000 ton onder de bescherming valt van de Beschermde Oorsprongsbenaming «Aceite de Navarra».

Dit seizoen heeft de olijventeelt in Navarra te lijden gehad onder het gure weer. Een lente met weinig neerslag en het uitblijven van regen in de zomer hebben geleid tot kleinere vruchten en olijven dan gewoonlijk, maar de opbrengsten zijn goed geweest. Als gevolg daarvan is de productie met 20% gedaald ten opzichte van de oogst van vorig jaar. Bovendien hebben de werkzaamheden voor de olijfoogst vertraging opgelopen door de slechte weersomstandigheden: sneeuw en regen in december jongstleden, en de daaropvolgende mist. Er zijn 7 oliefabrieken in de regio Navarra en het productiegebied omvat 135 gemeenten in het zuidelijke deel van het grondgebied.